Säker upphandling och projektstyrning

Ni har säkert varit med om det eller så har ni hört om det: It-projektet som blev en katastrof. Budgeten sprack med råge och som om det inte räckte så har ni ändå bara ett system som i och för sig ser bra ut på pappret, men som inte används i praktiken. Alla skyller på alla och ingen verkar på riktigt vilja ta ansvar, eller åtminstone inte ta kostnaden.


Det finns några stora problem med hur företag upphandlar och säljer it idag. Avståndet mellan de som utvecklar systemen och de som ska använda dem är långt. Projekt slår bakut och orsaken förklaras bero på spretiga krav, bristande kommunikation, fel projektmodell eller otydlig roll- och ansvarsfördelning. Lösningen är att utöka budgeten och sätta oss ner och diskutera vad vi lärt oss så det inte blir så här igen. En fråga i all välmening: Köper ni verkligen detta?

Vi påstår inte att orsakerna inte stämmer, det gör de med all säkerhet till viss del. Men frågan är varför det blir så här. Bör en utvecklare utveckla om kraven är otydliga? Bör en projektledare driva på projektet om modellen inte följs? Och bör du som kund förlita dig på att någon annan än du har ansvaret?

Frågorna är retoriska. Det vi däremot påstår är att innan ni springer iväg och eskar mer pengar så fråga er själva om det inte istället vore bättre att minska på kraven. För sanningen är att de som ska utveckla era system inte har den kunskap som krävs för att tillgodose era behov. Och för att de ska kunna ha en rimlig chans att tillförskaffa sig den kunskapen så bör det som ska utvecklas till en början hållas till ett absolut minimum.