Vad gör vi?

Helhetslösningar inom it

Lite om hur vi tänker och vad vi är duktiga på

Varje webbprojekt syftar till att tillfredsställa någon form av behov. Vare sig det är att öka försäljningen, effektivisera verksamheten eller skapa något annat värde så finns det ändå alltid där, det där ordet varför. Vi ser på det ordet som centralt i förståelsen för vad man vill åstadkomma oavsett om det handlar om utveckling, projektledning eller design.

Vi på Cord arbetar med hela den digitala strategin, allt från rådgivning och analys till design och implementering. Vi hjälper kunder att utveckla smartare verktyg för att skapa mer av det där värdet som i slutändan leder till bättre affärer

Rådgivning & strategi

Vi hjälper företag att få så mycket ut av sin digitala strategi som möjligt. Från vårt perspektiv betyder det att med hjälp av vår kompetens och erfarenhet, tillsammans med ett utvecklat samarbete med alla inblandade, få insikt i de centrala delarna i kundens verksamhet.


Vi kan fungera som bollplank vid större satsning, ge en second opinion eller fullt ut arbeta med utvecklingen av era nya verktyg och externa sajter.

Varför är det då en bra idé att få strategisk rådgivning? Klarar ni inte det själva?

Enkla svaret på den frågan är, om man ska vara helt ärlig: troligtvis inte. It är relativt komplext, och itkonsulter saknar ofta den nödvändiga kunskapen om hur interna processer och verksamheter i stort fungerar. Därför är det en bra idé att arbeta med strategier för att få en långsiktig och effektiv digital strategi som utgår från verksamhetens behov. Frågan som allt oftare borde ställas inför alla dessa itsatsningar är nämligen: varför?

Varför behöver vi en webbsajt, varför ska vi finnas på facebook, varför utvecklar vi ett nytt internt system? Och viktigast av allt: Varför behövs vi som företag?

Vi arbetar med att få er digitala strategi att präglas av svaret på just den sista frågan.

Verksamhetsutveckling Processkartläggning Innehåll Webbstrategi

Analys

Genomgripande i alla projekt vi genomför är ett tydligt fokus på nytta. Det är en sak att titta på vad som trendar i webb & mediebranschen just nu för att få lite uppmärksamhet, men en helt annan apparat att göra något som faktiskt ger en direkt positiv effekt på verksamheten.


Den inledande insats som krävs för att göra lönsamhetskalkyler, målgrupps och behovsanalyser tillsammans med ett tydligt ROI-tänk är inte bara värt det. Att inte göra det innebär att man i princip kastar in en påse pengar i ett rum med människor som har i nära nog noll kunskap om er verksamhet, sen är det bara att hålla tummarna.

Vi förutsätter att alla våra projekt har ett behov att uppfylla. Detta tillsammans med en insikt i verksamhetens grundläggande kärnfrågor gör att vi kan utveckla något som är lönsamt, användbart och står sig längre än tills nästa webbtrend dyker upp runt hörnet.

ROI, lönsamhetskalkyler Målgruppsanalys Behovsanalys Teknisk analys Riskminimering

Gränssnittsdesign

Vi arbetar med design för att säkra kvalitén i våra projekt. Istället för att spendera mycket tid på att ta fram mångsidiga kravspecifikationer försöker vi redan från början bygga en idé om hur lösningen ska fungera, se ut, samt driva trafik.


Gränssnittsutveckling är så mycket mer än en fråga om utseende. It-verktyg är idag allt som oftast ett centralt arbetsredskap och dess design bör därför inkludera arbetsmiljömässiga principer. Ett ord man ofta hör inom i reklamsvängen är ”kontext” eller sammanhang. Det är extra viktigt att tänka på i vilket sammanhang användaren befinner sig när man formger och planerar sina webblösningar. Det viktiga är inte att sticka ut, det viktiga är att underlätta för användaren. Det samma gäller för interna system som för externa verktyg.

Fundera på syftet med er verksamhet, syftet med er webbsajt och därefter hur ni ska underlätta för användaren att ta del av de båda. Poängen är kort och gott att ni ska göra bättre affärer och en bra design hjälper er att göra det.

Användbarhet Användarvänlighet Prototyputveckling- och testning Grafisk formgivning

Utveckling

Cord erbjuder kvalitativa utvecklingstjänster i många av de mest välanvända teknikerna, men vi är långt ifrån ett teknikbolag. Vår utvecklingsfilosofi bygger på att skapa maximal positiv effekt utifrån givna förutsättningar. För att kunna generera denna nytta behöver vi lite andra ingredienser än bara de tekniska. Vi vill förstå syftet med projektet, förväntat resultat i form av effektivisering & intäkt tillsammans med mer mjuka parametrar. Det är först då alla inblandade har förståelse för den övergripande tanken med varför man utvecklar det man utvecklar, som vi vågar garantera ett fullgott resultat.


Våra kunder ska förvänta sig att vi förstår ord som C#, SQL, noSQL, bootstrap, CSS, MVC, DDD, EF, WP mm. och att vi är beredda att dela med oss av våra kunskaper inom dessa. De ska även förvänta sig att vi berättar om det är något vi inte förstår eller behärskar. Precis som vi förväntar oss att kunden ger oss kunskap om verksamheten, förväntningar, budget och teknisk miljö.

För att undvika de mest uppenbart onödiga fallgroparna så arbetar vi med total transparens. Detta betyder att vi håller all info om projektet helt öppet för kunden. Du kan till och med se antalet upparbetade timmar och avklarade aktiviteter i realtid och kanske viktigast av allt: Hur mycket över budget ligger projektet? Och ja, det händer att även våra budgetar spricker.

För handen på hjärtat är det inte så att en hel del faktiskt går fel i ett webbprojekt. Så låt oss därför inte börja med något annat än att vara ärliga mot varandra.

Projektledning Implementering Metodik Korrekthet Test

Integration

Är det något vi är riktigt vassa på så är det att koppla ihop system. Ni har med all sannolikhet redan en hel del verktyg som fungerar och uppfyller sitt syfte betydligt bättre än vad en ny lösning från oss kommer göra. Varför inte visa i realtid vilka som är inloggade direkt på hemsidan eller koppla ihop er tidredovisning med ert projektsystem.


Integration av olika system har traditionellt varit en ganska besvärlig syssla. Många av de standardsystem som finns där ute är helt enkelt inte så bra på att parata med varandra. Men det kanske är ok. Istället för att försöka hitta den där schweiziska armékniven som ”löser” allt så kanske det är bättre att använda precisionsinstrument som är bäst för varje specifik uppgift. Många av de lösningar vi bygger fungerar för att stödja företag i deras befintliga verksamhetsprocesser. Våra verktyg är ofta behjälpta av att visa information från andra system för att underlätta för användare i deras arbete och beslutsfattande. Därför försöker vi lyfta näsan lite ovanför kravspecar och actionlistor för att ta reda på vad som finns och vad vi inte ser.

Integration av andra systems data är en ofta underskattad del inom systemutvecklingen. Det kanske spontant känns som ett hinder men i majoriteten av fallen är kostnaden för att koppla ihop två systems information inget i jämförelse med kostnaden för att anställda saknar relevant information.

Externa system Databasutvecking/DW Dataanlys Optimering