Tankar om teknik

För mycket it-snack i it-branschen

“Det är på tok för mycket it-snack i it-branschen”

Det är en vanlig uppfattning i it-branschen är att det är teknik som löser problem och utvecklar verksamheter. Ett allt för starkt teknikfokus innebär ofta en övertro på att snygga tekniska lösningar är svaret på det mesta. I själva verket är det nya processer och väl genomtänkta, testade och förankrade arbetssätt som löser problem och utvecklar en verksamhet.

ÄR DET VERKLIGEN VERKLIGHETEN DET ÄR FEL PÅ?


Vår utgångspunkt är att de system vi utvecklar ska fungera bra i händerna på de som ska använda dem. Därför skapar vi lösningar som utgår ifrån användarnas situation, behov och kunskap snarare än vad som är tekniskt möjligt. Det är i våra ögon det enda sättet att få fram system som faktiskt fungerar på ett effektivt sätt i verkligheten. Ett tekniskt, logiskt och hierarkiskt synsätt är en nödvändig förutsättning för att programmera, men det är ett perspektiv som väldigt sällan speglar hur verkligheten faktiskt fungerar.

Teknik är våra verktyg som vi är skickliga på att hantera oavsett om det handlar om webbtekniker, databaser eller mobila lösningar. Och lika lite som snickaren pratar om innehållet i sin verktygslåda när ni diskuterar hur sommarstugan ska se ut, lika lite pratar vi teknik. Vad den tekniska lösningen ska åstadkomma och hur den ska hanteras av de som ska använda den är betydligt viktigare frågor.

VÄLJ TEKNIK EFTER ANVÄNDARNA OCH DERAS BEHOV


Det kommer en punkt i alla projekt när det är dags att börja bli konkret. Även om vi kanske inte tycker att exakt vilken teknik vi använder eller vilket ramverk vi bygger i är de mest spännande frågorna, så måste man ju trots allt välja något.

Vår grundinställning bygger på att i största möjliga mån använda den teknik som våra kunder redan har och som användarna känner igen sig i. I de fall vi själva väljer tycker vi att C#, SQL, noSQL, bootstrap, CSS, MVC, EF är trevliga att arbeta med.

Läs gärna mer i detalj om hur vi arbetar med design och utveckling eller läs mer om hur vi ser på webbranschen.